Bu kısa makalede size benimde bazen karşılaştığım sorunlardan bazılarından olan SCCM öngereksinim hataları yaygın olarak nelerdir (SCCM prerequisite check) ve bu öngereksinimlerde alacağımız uyarılara, hatalara nasıl çözüm bulacağız onlara değineceğim.

SCCM kurulumu başlamadan önce çalışan ön kontrolde karşılaşabileceğiniz bazı uyarı ve hatalar şunlardır:

SCCM Öngereksinim Hataları

HATA 1 :

Hatamız : Required SQL server collation

Configuration Manager, genel olarak SQL Server ve CM site veri tabanınız için SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS harmanlamasını kullanacak şekilde yapılandırılma yapmanızı ister.

Tabi Çince bir işletim sistemi kullanmadığınız ve GB18030 desteğine ihtiyaç duymadığınız sürece.

SQL Server örneğinizi ve veritabanı harmanlamalarını değiştirme hakkında detaylı bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=234541.

GB18030 desteğini (Çince işletim sistemi için) etkinleştirme hakkında bilgi için bkz.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=234542.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-sql-server-versions

Hata Nedenimiz:

SQL sunucusu kurulumu sırasında;

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS’ı yapılandırmayı kaçırmak.

Hata Çözümümüz:

  1.  Hizmetleri (services) açın ve SQL Server hizmetlerini bularak tümünü durdurun.

2. Yönetici haklarına (Administrator) sahip bir komut istemi (CMD) açın ve 

Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL13.MSSQLSERVERMSSQLBinn 

dizinine gidin.

sqlservr -m -T4022 -T3659 -q ”SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” 

Yukarda gördüğünüz CMD komutunu çalıştırın.

SCCM Öngereksinim Hataları

Her şey yolunda giderse, Varsayılan harmanlamanın başarıyla değiştirildiği (The default collation was successfully changed.) mesajını alırsınız.

Sonra sunucuyu yeniden başlatın ve SCCM kurulumunu da yeniden başlatarak kuruluma devam edin.

UYARI 2:

Warning: Configuration of SQL Server memory usage (Uyarı: SQL Server bellek kullanımının yapılandırılması)

SQL Server is configured for unlimited memory usage. You should configure SQL Server memory to have a maximum limit.ing: Configuration of SQL Server memory usage

SQL Server, sınırsız bellek kullanımı için yapılandırılmıştır. SQL Server belleğini maksimum limite sahip olacak şekilde yapılandırmalısınız.

Uyarı Çözümü:

1.        Öncelikle SQL Server Management Studio’yu açıp veritabanınıza bağlanmanız gerekiyor. (Kurulu değilse buradan edinebilirsiniz.)

2. Kök dizininizde sağ tıklayın ve Özellikler’e tıklayarak devam edin.    

3. Özellikler(Properties) kısmında Bellek (Memory) ve sunucu bellek ayarlarını (server memory options) yapılandırmamız gerekiyor. 

SQL sunucusu çok fazla miktarda bellek tüketebilir. Elbette ki vereceğimiz maksimum değer, veritabanının üzerinde çalıştığı sunucunun toplam bellek miktarından daha düşük olmalıdır. 

İşletim sistemi ve diğer işlemler için 8 GB bırakmanızı öneririm. Minimum değerle ilgili ise Microsoft en az 8 GB ayrılmış olmasını istiyor, öyleyse bizde Microsfot’u kıracak değiliz ya nasıl istiyorsa öyle yapalım 🙂

Uyarı: SQL sunucusu işlem belleği ayırma

Configuration Manager, SQL Server’ın merkezi yönetim sitesi ve birincil site için en az 8 gigabayt (GB) bellek ve ikincil site için en az 4 gigabayt (GB) ayırmasını gerektirir. Bu bellek, Sunucu Bellek Seçenekleri altındaki Minimum sunucu belleği ayarı kullanılarak ayrılır ve SQL Server Management Studio kullanılarak yapılandırılır. 

Sabit miktarda belleğin nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için;

İlgili Microsoft Dökümanlarına Bakmak İçin Tıklayınız…

Düzeltme: Tartışma için yukarıdaki bölüme SQL Server bellek kullanımının yapılandırılması) bakın.

SQL Server Güvenlik modu (SQL Server Security mode) Hatası:

SQL sunucu adı, SQL kimlik doğrulama güvenliği için yapılandırılır.

Configuration Manager Kurulumuna devam etmeden önce SQL sunucusunu yalnızca Windows kimlik doğrulama güvenliğinde çalışacak şekilde yapılandırmak önerilmektedir.

SCCM Öngereksinim Hataları

Bu uyarıya genellikle iki neden sebep olmaktadır bunlar:

  • SQL sunucusunu SQL Server ve Windows Kimlik Doğrulama modunda çalışacak şekilde yapılandırdınız. 
  • Bu önerilmez, Güvenlik En İyi Uygulamaları için kontrol listesine bakın, https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/system-center/configuration-manager-2007/bb735870(v=technet.10). 
  • Emin değilseniz, SQL Server Management Studio’yu açın, kök dizinine sağ tıklayın, Özellikler bölümünü açın ve güvenlik (security) bölümünü kontrol edin.
  • Daha önce yapmış olduğunuz bir yükleme denemesi başarısız olduğu için SQL kurulumunun kafası karışmıştır. Bu durumda sunucuyu yeniden başlatıp, kuruluma tekrar başlayın ve bu uyarının kalkıp kalkmadığını görün.

UYARI 3:

Uyarı: BITS yüklenmesi (Message: BITS installed)

Yönetim noktası ve dağıtım noktası site sistem rolleri için Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti (BITS) gereklidir. 

 BITS is not installed, IIS 6 WMI compatibility component for IIS7 is not installed on this computer or the remote IIS host, or Setup was unable to verify remote IIS settings because IIS common components were not installed on the site server computer. Also, check if IIS/BITS services are running properly. Setup cannot continue until BITS is installed and enabled in the IIS settings.

Hatada BITS yüklü değil, IIS7 için IIS 6 WMI uyumluluk bileşeni bu bilgisayara veya uzak IIS ana bilgisayarına yüklenmedi veya Kurulum, IIS ortak bileşenleri site sunucusu bilgisayarına yüklenmediğinden uzak IIS ayarlarını doğrulayamadı.

Ayrıca, IIS / BITS hizmetlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kuruluma, BITS yüklenene ve IIS ayarlarında etkinleştirilene kadar devam edemezsiniz diyor.

Yukarıda belirtilen hatayı alırsanız yapmanız gereken düzeltme çözümü;

Uyarı Çözümü: 

Hizmetleri (services) açın ve Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmetinin (Background Intelligent Transfer Service) çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Gerekli tüm rollerin ve özelliklerin kurulu olduğundan emin olun.

Uyarı: Site veritabanında SQL değişiklik izleme verileri biriktirme listesi var.

(Warning: The site database has a backlog of SQL change tracking data.)

Daha fazla bilgi için bkz. Tabi ki Microsoft Dökümanları

Bu, denetim versiyon 1810’da tanıtıldığı zamandan beri yaygın bir uyarı olarak karşılaşılmaktadır. ConfigMgr ise SQL değişiklik izleme değişikliklerine ait logları ve performans sorunlarına yol açmaz. Deneyimlerime göre, bunu görmezden gelmek güvenlidir, ancak sorunu çözmek için gereken adımlar şunlardır:

Sysadmin olan bir hesapla SQL Server Management Studio‘yu açın.

(NOT: Aramayı hızlandırmak için SSMS yazabilirsiniz.)

  • İlk olarak File–>New->Database Engine Query dizinine gidin.
  • Server Name alanındaki bağlantı iletişim kutusunda, default instance (varsayılan örneği) kullanıyorsanız;
admin:<server_name><instance_name> 

şeklinde isimlendirilmiş bir örnek kullanıyorsa;

This image has an empty alt attribute; its file name is SSMSAdmin-1024x671.jpg

Run

USE CM_[SiteCode]
EXEC spDiagChangeTracking 

NOT: Haberiniz olması açısından söyleyeyim bu biraz zaman alacaktır.

Run

EXEC spDiagChangeTracking @CleanupChangeTracking = 1 

Çalışmanızın saatler sürebileceğini unutmayın.

Ön kontrollerin listesi İçin: Microsoft ConfigMgr İnceleyiniz

Comments

  1. Thank you 😊

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir